Inspektion med drone

LPI ApS udfører også visuel eller termisk inspektion (håndholdt kamera eller drone). Tilbud bliver udarbejdet på baggrund af dialog vedrørende opgaven.

Visuel inspektion med drone

Vi tilbyder visuel inspektion med eller uden optagelser. Som kunde ser du med direkte på skærmen på smart controlleren. Skærmen er 5,5-tommers med en opløsning på 1080p

Eksempel:

 • Dialog vedrørende opgaven
 • Planlægning af opgaven
 • Forberedelse og udvælgelse af udstyr
 • Hvis nødvendigt, indhentning af tilladelse fra myndighed eller ejer
 • Flyvning og inspektion, hvor du som kunde ser med på skærmen
 • Filhåndtering af fotos/video
 • Projektet kan, afhængig af aftale, leveres online eller på USB-stik/memorykort

Termisk inspektion med drone

Vi tilbyder også Inspektion med termisk kamera, med eller uden optagelser.

Eksempel:

 • Dialog vedrørende opgaven
 • Planlægning af opgaven
 • Forberedelse og udvælgelse af udstyr
 • Hvis nødvendigt, indhentning af tilladelse fra myndighed eller ejer.
 • Flyvning og inspektion, hvor du som kunde ser med på skærmen
 • Det termiske kamera har en opløsning på 640 x 512 pixels
 • Projektet kan, afhængig af aftale, leveres online eller på USB-stik/memorykort

Forbehold og begrænsninger

Alle flyvninger med drone og håndholdt kamera, bliver udført af certificerede dronepiloter / droneoperatører og skal som udgangspunkt kunne foretages sikkert, forsvarligt og inden for lovens rammer, herunder GPDR lovgivningen.

Det vil sige:

 • Ingen flyvning tæt på dyr, over trafikerede veje eller i fredede områder
 • Flyvninger og håndholdte optagelser skal som udgangspunkt kunne foretages i tørvejr og ved temperatur over frysepunktet.
 • Specielt for droner gælder det, at flyvning i åbent terræn skal foretages i vindhastighed under 10 m/s og ved bygninger under 5 m/s.
 • Tilladelser fra relevante ejere, stat eller naboer skal indhentes, hvis overflyvning eller optagelser på andres grund ikke kan undgås.